Bijdrage voor een Casemanager Dementie

De Casemanager Dementie wordt vergoed vanuit de basisverzekering en valt binnen de vergoeding van de wijkverpleging. U betaalt dus geen eigen bijdrage. Om begeleiding in Maastricht Heuvelland te starten is alleen een ‘vermoeden van dementie’ nodig. De Casemanager Dementie werkt vanuit een vaste huisartspraktijk en stemt altijd met de huisarts af wanneer de begeleiding start. Vanaf het moment dat er een indicatie is voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ), wordt de casemanager daaruit vergoed. U betaalt dan de (lage of hoge) eigen bijdrage voor de WLZ. Klanten met een PersoonsGebondenBudget kunnen Casemanagement Dementie ‘inkopen via een vast uurtarief’ in het PGB of via Zorg in Natura. Uw casemanager kan u hierover informeren.