Nieuws Hulp bij Dementie Maastricht Heuvelland

Het laatste nieuws uit de regio.

Dinsdag 14 december organiseren Alzheimer Cafe Parkstad Limburg en Alzheimer onderzoekfonds Limburg samen een online talkshow 'Samen vooruit met dementie'. Het webinar start om 19.30 uur. ...

Meer lezen?

De zorg voor een naaste met dementie is waardevol, maar kan ook intensief zijn. Tijdig hulp aanvragen helpt mantelzorgers om het vol te kunnen houden. Keuzewijzer Dementie biedt een overzicht van...

Meer lezen?

Vorig jaar is de Wet zorg en dwang (Wzd) in gegaan. De wet regelt dat mensen met dementie niet zomaar in hun vrijheid mogen worden beperkt. En als dit toch nodig is, dat zorgverleners hier dan...

Meer lezen?

Dinsdag 21 september gaat de site www.samenvooruitmetdementie.nl van start om de levenskwaliteit van dementie patiënten te vergroten. De site richt zich op het verbeteren van het krijgen van een...

Meer lezen?

Het Alzheimercafé Maastricht is verhuist van Buurtcentrum Sint Pieter naar gemeenschapshuis het Atrium aan de Aureliushof 160 in Maastricht. Iedere eerste woensdag van de maand is het Alzheimer...

Meer lezen?

Productiehuis Limburg en Alzheimer onderzoekfonds Limburg presenteren in september het oratorium ‘Alzheimer’. Tijdens de voorstelling wordt samen met demente mensen de ziel van dementie...

Meer lezen?

Het Alzheimer Centrum Limburg organiseert verschillende online talkshows over dementie. 22 juni jongstleden was het thema "hoe voorkom je overbelasting bij mantelzorgers?' Wil je deze...

Meer lezen?

Iedere twee jaar voeren Nivel en Alzheimer Nederland de Dementiemonitor Mantelzorg uit. De peiling uit 2020 geeft inzicht in trends in de zorgbelasting, in het sociale leven van mantelzorgers, en...

Meer lezen?