Dementiemonitor Mantelzorg 2020


Iedere twee jaar voeren Nivel en Alzheimer Nederland de Dementiemonitor Mantelzorg uit. De peiling uit 2020 geeft inzicht in trends in de zorgbelasting, in het sociale leven van mantelzorgers, en in ervaringen met ondersteuning en zorg. Nieuwe onderwerpen zijn de ervaringen van mantelzorgers met proactieve zorgplanning, ervaringen met zorg in de laatste levensfase en de gevolgen van de coronacrisis voor de mantelzorgers. De belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen samengevat.

  1. Eén op de zeven mantelzorgers voelt zich zeer zwaar belast of overbelast
  2. Door de coronacrisis voelen veel mantelzorgers zich zwaarder belast
  3. Eenzaamheid afgenomen ten opzichte van 2018
  4. Diagnose wordt volgens de meeste mantelzorgers tijdig gesteld
  5. Casemanagement dementie meest gebruikt en meest noodzakelijk gevonden
  6. Waardering van zorgaanbod verbeterd voor mantelzorgers van een naaste in een zorginstelling
  7. Mantelzorgers en mensen met dementie vaak niet voorbereid op zorg in de laatste levensfase
  8. Nazorg voor verbetering vatbaar

Naar het landelijk rapport

Bekijk de infographic