Keuzewijzer dementie geactualiseerd


De zorg voor een naaste met dementie is waardevol, maar kan ook intensief zijn. Tijdig hulp aanvragen helpt mantelzorgers om het vol te kunnen houden. Keuzewijzer Dementie biedt een overzicht van de hulp, ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten die beschikbaar is in Maastricht-Heuvelland. 

De keuzewijzer is tot stand gekomen in samenwerking met  het Alzheimer Centrum Limburg en richt zich op zorg en initiatieven in de regio. De 1e editie is in mei 2017 uitgegeven. Momenteel is de 4e druk van oktober 2021 beschikbaar, waarin diverse initiatieven zijn toegevoegd of gewijzigd, zodat alle informatie weer up-to-date is. 

 

Wilt u graag één of meer gedrukte keuzewijzers ontvangen, voor uzelf of ter verspreiding binnen uw organisatie, dan kan dat. Stuur een e-mail naar keuzewijzer@maastrichtuniversity.nl en vermeld daarin uw naam, adres en het aantal exemplaren dat u wenst te ontvangen.

 

U vind de keuzewijzer ook op deze site onder het kopje 'Voor  u'.

 

In de Keuzewijzer is al veel informatie opgenomen. Heeft u tips voor het aanvullen en/of verbeteren van deze keuzewijzer dan horen wij dat graag. De tips kunt u ook via de mail aan ons doorgeven (keuzewijzer@maastrichtuniversity.nl)