Hulp bij Dementie Parkstad is 2 november gestart met de campagne: “samen bij al uw vragen”.


We willen hiermee bereiken dat de casemanager dementie makkelijker wordt gevonden.

Na jarenlange ervaringen met de keten in Parkstad valt op dat:

  • Casemanagement vooral effectief is (zolang mogelijk thuis wonen in eigen regie) bij begeleiding vanaf het niet-pluis gevoel.
  • De weg naar een van de 39 casemanagers soms nog onbekend is of lang duurt.
  • Huisartsen nog verschillen in het moment waarop ze verwijzen naar de casemanager dementie.

We trekken samen op met onze ketenpartners om onze begeleiding te verbeteren. Zo kan iedere ketenpartner (huisartsen, zorginstellingen, gemeenten, ziekenhuis, etc) ons nieuwe animatiefilmpje en foldermateriaal gebruiken.