Sociale Benadering Dementie krijgt vorm binnen de keten Hulp bij Dementie Parkstad


De komende jaren wil de keten steeds meer betekenen voor mensen met dementie die thuis wonen. Hoe kunnen we (thuis) leven met dementie een stukje mooier maken? Volgens ons ligt een van de sleutels bij het werken met de sociale benadering. En meer specifiek in een betere samenwerking met de Hulpen in het Huishouden. Daarom zijn we blij dat bij een van onze ketenpartners (MeanderGroep) alle 1500 medewerkers van Hulp bij het Huishouden in 2020 een training ‘Sociale Benadering Dementie’ krijgen.  Meander is hiermee de eerste zorgorganisatie in Nederland die dit aanbiedt.

De training is opgezet door Anne-Mei The, hoogleraar langdurige zorg en dementie, Gerke de Boer, leraar Verpleegkunde en Hugo Van Waarde, verpleegwetenschapper. Maandag 18 november jl. werden in het Cultuurhuis in Heerlen in een bijeenkomst onder thuishulpen en casemanagers dementie de eerste ideeën gepresenteerd.  De training spitst zich toe op het gewone leven. Anne Mei The: "Aan de diagnose kunnen we niets veranderen, maar we kunnen wel het leven van de dementerende een stuk mooier maken. Met de training hopen we samen met de thuishulpen die brug te slaan naar het  alledaagse leven.”

Bestuursvoorzit Jack H.L. Jansen is initiatiefnemer voor de samenwerking in nauwe samenwerking  met Wim Dankers, Directeur Bijzondere Dienstverlening/Wmo. “Meer nog dan verzorgenden en verpleegkundigen komen thuishulpen veelvuldig en langdurig bij de klant over de vloer. Wanneer de klant achteruit gaat, zijn zij een van de eerste die dat ontdekken. Juist voor deze groep medewerkers is een dergelijke training onmisbaar”, aldus Jack Jansen.