Hulp bij dementie Maastricht Heuvelland

Bijna iedereen krijgt in de komende jaren met dementie te maken, als patiënt of naaste. In de regio Maastricht en Heuvelland werken sinds 2011 diverse organisaties samen om u hulp en steun te bieden bij dementie door de inzet van Casemanagers Dementie. 

Alle Casemanagers Dementie werken onafhankelijk vanuit de keten Hulp bij Dementie Maastricht en Heuvelland. Zij werken samen met alle huisartsen, (zorg)instellingen en zorgprofessionals in uw regio. Als keten Hulp bij Dementie ondersteunen we mensen in het vormgeven van een zo fijn mogelijk leven met dementie, waarin ze aansluiting en betekenis ervaren. Alle casemanagers werken volgens de normen die vastgelegd zijn in de Zorgstandaard Dementie. 

Ze hebben een HBO-achtergrond in verpleegkunde, maatschappelijk werk of gerontologie en/of hebben een casemanagementopleiding gevolgd. Onze casemanagers worden jaarlijks bijgeschoold in relevante ontwikkelingen op het gebied van dementiezorg. 

Onze vertrouwde gezichten

Ontmoet onze ervaren Casemanagers Dementie.

Aangenaam kennis te maken!