Hulp bij Dementie voor u

Keuzewijzer dementie

Aan de hand van veel voorkomende vragen helpt dit boekje u verder om informatie, hulp, zorg en begeleiding te vinden voor de zorg en ondersteuning van uw naaste met dementie. Ieder hoofdstuk behandeld een vraag en begint met een korte inleiding, gevolgd door tabellen waarin u informatie vindt van websites, organisaties, zorgaanbieders die u verder kunnen helpen om de zorg voor uw naaste goed vol te kunnen houden. Hierbij wordt zoveel mogelijk praktische informatie gegeven over hoe u daarvan gebruik kunt maken. Het laatste hoofdstuk gaat over de wetten waarin uw recht op zorg is vastgelegd.

Wat kan de Casemanager Dementie voor u betekenen?

Dementie wordt nu nog vaak (te) laat onderkend. Weten wat er aan de hand is, helpt om er mee om te kunnen gaan. De Casemanager Dementie kan patiënt en mantelzorger daarbij ondersteunen en is een luisterend oor en aanspreekpunt. Thuis, in uw eigen vertrouwde omgeving, bespreekt u samen welke hulp nodig is. Zo’n gesprek kan gaan over zorg en zingeving, maar ook over praktische zaken als indicaties, regelgeving, wonen en veiligheid. En hoe gaat u om met veranderd gedrag?

Wat mag u van een Casemanager Dementie verwachten?

Een casemanager helpt bij:

  • Het zo lang mogelijk behouden van de eigen regie;
  • Het vinden van de weg in de ingewikkelde wereld van zorg en welzijn;
  • Het coördineren van zorg;
  • Het bieden van emotionele begeleiding.

Een casemanager is een vast en vertrouwd gezicht. Hij of zij is getraind in het omgaan met dementie en herkent weerstand of hulpweigering. Welke ondersteuning de casemanager geeft, is afhankelijk van de hulpvraag. Een casemanager komt op vaste momenten langs en is daarnaast telefonisch en op aanvraag beschikbaar. De Casemanager Dementie helpt met het zoeken naar oplossingen voor de situaties waar u voor staat vanaf het eerste ‘vermoeden van dementie’ tot aan een eventuele opname in een verpleeghuis of overlijden. Ze verkent met u het zorgtraject, geeft advies en biedt ondersteuning, passend bij de hulpvragen die u heeft. U mag verwachten dat de belangen van uw naaste én van u worden behartigd.